PUTOVANJA

KANJONI CRNE GORE

KANJON TARE

Tara nastaje od dvije rječice - Opasanice i Veruše ispod planine Komovi. Poslednjih 40 km toka rijeke Tare se nalazi u Bosni i Hercegovini, a na nekoliko mjesta cini i granicu izmedju dvije drzave. U Šćepan polju, zajedno sa rijekom Pivom sačinjava rijeku Drinu. Poznata je kao "Suza Evrope". U gornjem toku voda iz rijeke se može slobodno piti. Kanjon rijeke Tare je dubok 1333 m što ga čini najdubljim u Evropi, a drugim u svijetu, poslije kanjona rijeke Kolorado. Sama Tara je dugačka 146,4 km, sa prosječnim padom 4,5 m/km, sa površinom sliva 1853 km².

Veći dio rijeke Tare (uključujući njen kanjon) je pod UNESKO-vom zastitom kao dio Nacionalnog parka Durmitor.

Ova rijeka je idealna za splavarenje, rafting i ribolov (posebno u dijelu kraj Kolašina gdje je idealna za mušičarenje). Najatraktivniji dio za splavarenje, rafting je poslednjih 25km rijeke i kanjona Tare.

KANJON NEVIDIO

Kanjon Nevidio je dio Male Komarnice koja izvire u podnožju južnog dijela Durmitora tačnije u Dobrom Dolu. Ponirući prolazi između Boljskih greda (2091m.n.v) i Lojanika (2091m.n.v) da bi se ponovo pojavila u pitomoj rečnoj dolini kao stalna rijeka.

Okolina ulaza je jedna od najljepših u durmitorskom kraju. Ljepotu ovog kraja čini selo Pošćenje sa dva lednička jezera, periodični vodopad Skakavica koji sa sedamdesetak metara visoke stijene rasipa vodu Grabovice koja se uliva u Komarnicu.

Zabačen i sakriven na nepristupačnom terenu izazivao je pažnju i znatiželju ali je bilo malo organizovanih pokušaja da se upozna i istraži. Prvi ozbiljniji pokušaji izvedeni su 1957g. i 1964 g.koji su bili neuspješni. Nizale su se čudne i fantastične priče o poslednjem neosvojenom kanjonu Evrope. Tako je bilo sve do avgusta 1965.g. kada su članovi P.S.D. Javorak iz Nikšića, iako sa oskudnom opremom, prošli kanjon i prvi predstavili svijetu dugo skrivenu, divlju i zapanjujuću ljepotu.

Prvi dodir sa Nevidiom zasjenjuje neopisivom ljepotom, neobičnom i čudnom na koju čovjek nije navikao. Veći dio kanjona se nalazi u vječitoj sjenci. Zbog okomitih stijena sunčevi zraci ne mogu da dopru do dna. Na strmim i nepristupačnim stijenama vladaju surovi uslovi za vegetaciju tako da se za kanjon može reći da je dragulj surove prirode koji je ujedno raj i pakao. Širina kanjona na pojedinim mjestima je manja od jednog metra. Pojedini djelovi kanjona prolaze se samo uz pomoć alpinističke opreme.

Danas kanjon Nevidio nalazi svoje mjesto u prospektima kao jedinstvena turistička atrakcija. Neponovljiva ljepota tjesnaca, kaskada i pjenušavih bukova koju čuva kanjon Nevidio dovoljan je razlog da se posjeti ovaj nevjerovatni dragulj Crne Gore. Ipak, iako ne zahtjeva posebnu fizičku spremnost, prolazak kroz kanjon nije dozvoljen bez licenciranog vodiča.

KANJON MORAČE

Morača je reka u Crnoj Gori. Izvire u severnoj Crnoj Gori, ispod planine Rzač. Duga je 113 kilometra i teče od severa ka jugu. Uliva se u Skadarsko jezero.

U svom severnom delu, Morača je brza planinska reka, i preseca je kanjon severno od Podgorice. Nakon spajanja sa svojom najvećom pritokom, Zetom, severnije od Podgorice, Morača ulazi u Zetsku dolinu. Teče kroz ovu ravnicu Crne Gore sve dok se ne ulije u Skadarsko jezero.

Morača je relativno mala reka, nešto više od 100 m široka i uglavnom plitka, pa zbog toga njen tok nije menjan. Njen kanjon je deo glavnog puta preko kog se dolazi do crnogorske obale i Podgorice, i severnog dela Crne Gore i Srbije.